Organizacioni odbor

Predsednik organizacionog odbora

Dr Dušanka Marković 

 

Članovi organizacionog odbora 

 

Doc. dr Ivona Đorđević

Doc. dr Sanja Stanković

Asist. dr Igor Stefanović

Dr sci Ivana Filipoivić

Dr sci Vladimir Vuković

Prim. dr Biljana Marković

Prim. dr Bojana Cokić

Prim. dr Igor Plješa 

SMST Ana Radomirović

SMST Maja Petković